werkwijzebanner

Praktijk Z11 biedt een kortdurende hulpverlening voor kinderen. Tijdens het coachen begeleiden wij het kind om zijn of haar doelen te bereiken en daarmee zijn of haar eigen vaardigheden en kwaliteiten te ontdekken. In dit samenwerkingsproces gaan wij uit van de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind. Het kind weet zelf de weg en wij helpen hem of haar die weg te ontdekken.

Tijdens de sessies wordt er gebruik gemaakt van verschillende technieken die passen bij de behoefte van het kind en de aard van de problematiek. Het gesprek met het kind wordt gecombineerd en afgewisseld met onder andere spel, tekenen, rollenspel, verhalen en ontspanningsoefeningen.

We maken onder andere gebruik van de methode Kids' Skills, een praktische en leuke methode voor gedragsverandering bij kinderen. Daarbij wordt het probleem vertaald in een vaardigheid. De RET-methode waarbij niet helpende gedachten worden omgezet in helpende gedachten. Teken je gedrag, waarbij het kind de onderzoeker is en analytisch tot een eigen oplossing komt. Soul collage, waarbij er door hulp van creativiteit wordt gekeken naar de hulpbronnen in jezelf. Ook maken we gebruik van het gedachtegoed van de Kanjertraining. Dit zijn een aantal voorbeelden van de methodieken die wij tijdens het coachingstraject inzetten.

Wij werken volgens onderstaande stappen:

  1. aanmelding
  2. intakegesprek met de ouders en / of kind
  3. coaching*
  4. Afsluiting

*Gedurende de behandeling vinden er een tussenrapportage plaats met de ouders/verzorgers. Na de afsluiting volgt er een eindrapportage. Hiernaast kunnen wij u ook ondersteunen door met u mee te kijken en praktische adviezen te geven.

Naar Boven