wieBanner

Wij begeleiden kinderen en jongeren van 4-18 jaar die in hun dagelijks leven tegen bepaalde problemen aanlopen en niet goed weten hoe ze daar mee om moeten gaan. Wij zijn er om deze kinderen een steuntje in de rug te geven en ze te leren hoe ze “op eigen kracht“ deze problemen de baas kunnen worden.

Er zijn allerlei problemen waarmee kinderen te maken kunnen krijgen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat uw kind:

 • last heeft van angsten, in een moeilijke situatie zit of een traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt;
 • regelmatig last heeft van nachtmerries;
 • bang is om alleen gelaten te worden;
 • een negatief zelfbeeld heeft;
 • gepest of agressief behandeld wordt door anderen, of juist zelf pest en agressief/brutaal gedrag vertoont;
 • problemen op school heeft:
 • de prestaties blijven zichtbaar achter en/of u signaleert faalangst,krampachtigheid of ongeconcentreerdheid;
 • weinig zelfvertrouwen heeft;
 • weinig vriendjes heeft en hieronder lijdt;
 • de omgang met andere kinderen of volwassenen moeilijk vindt;
 • plotselinge gedragsveranderingen vertoont.
Naar Boven